ES projektai


UAB "Plungės baldai" inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus


UAB "Plungės baldai" įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus įdiegtos naujos pardavimų valdymo, klientų aptarnavimo, administravimo ir klientų apsipirkimo patirties gerinimo sistemos.


Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos bei elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir patogesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.


Projektas finansuojamas UAB "Plungės baldai" nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 40 500,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB "Plungės baldai"

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.18 – 2023.02.15.