UAB „Plungės baldai“ veiklų skaitmeninimas, modernizavimas bei aplinkos taršos mažinimas

UAB „Plungės baldai“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia skaitmenizuoti ir modernizuoti veiklos procesus. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyjama papildytos realybės ir kt. skaitmeninės technologijos (3D modeliavimas ir kt.) bei bus sukurta mobili aplikacija. Šios priemonės leis esamą veiklos modelį skaitmenizuoti ir pritaikyti žiedinės ekonomikos principams, tokiu būdu didinant teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą bei mažinant įmonės vykdomos veiklos taršą aplinkai. Įsigyjama įranga leis įmonei greičiau diegti gaminių dizaino pakeitimus, pagerinti gaminių pristatymą, suteiks naujų galimybių klientams įsugyti gaminamą produkciją paprasčiau ir efektyviau.

Planuojamas projekto rezultatas – įsigytos ir įdiegtos technologijos, kurios skaitmenizuos ir modernizuos įmonės darbo procesus, bei sumažins veiklos daromą taršą.

Projektas finansuojamas UAB „Plungės baldai“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 100 000,00 Eur.

Projekto pavadinimas – „UAB "Plungės baldai" naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos paslaugų/produktų kūrimas, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022-08-05 – 2023-09-30.

UAB "Plungės baldai" inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB "Plungės baldai" įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus įdiegtos naujos pardavimų valdymo, klientų aptarnavimo, administravimo ir klientų apsipirkimo patirties gerinimo sistemos.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos bei elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir patogesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB "Plungės baldai" nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 40 500,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB "Plungės baldai".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.18 – 2023.08.31.

UAB "Plungės baldai" - Dizainas LT

UAB „Plungės baldai“ įgyvendina projektą „UAB „Plungės baldai“ produktyvumo didinimas investuojant į baldų dizaino sukūrimą“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“.

Siekdama padidinti įmonės konkurencingumą rinkoje, bus investuojama į gaminių dizaino sukūrimą bei atnaujinimą. Planuojami gaminti baldai bus inovatyvūs, atitinkantys klientų poreikius bei šiuolaikines tendencijas. Dalis planuojamų kurti baldų bus pritaikyti specialius poreikius turintiems žmonės ir padės palengvinti jų gyvenimo kokybę. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo..

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos bei elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir patogesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą

  • Registruotis

Paskyros sukūrimas

Jau turite paskyrą?
Prisijungti arba Priminti slaptažodį